bg

Som det nok er bemærket i nyhedspressen er der fokus på fund af især nedbrydningsproduktet Desphenyl Chloridaxon i dansk drikkevand.
Aktiv stoffet Chloridazon samt nedbrydningsprodukterne Desphenyl Chloridazon og Desphenyl Methyl Chloridazon indgår ikke i standard kontrolpakken der er anbefalet i drikkevandsbekendtgørelsen, og kan derfor være overset.
Højvang står klar til både prøvetagning og analyse af Chloridazon, Desphenyl Chloridazon og Desphenyl Methyl Chloridazon.

Højvang Laboratorier A/S og FORCE Technology har indgået aftale om, at Højvang Laboratorier A/S overtager Holstebro afdelingens aktiviteter, aktiver og medarbejdere pr. 1. maj 2017.

FORCE Technologys laboratorie i Holstebro beskæftiger i dag 18 medarbejdere. Afdelingen udfører hovedsageligt prøvetagning og kemisk/mikrobiologisk analyse af badevand, drikkevand og spildevand.

Højvang Laboratorier A/S er et dansk privatejet laboratorium, der inden tilkøbet beskæftiger 76 medarbejdere.
Med et bredt dækkende analyseprogram tilbyder Højvang Laboratorier prøvetagning og analyser i hele Danmark. Produkterne omhandler blandt andet geotekniske analyser, forureningsundersøgelser af jord, luft og vand samt analyse af bygningsmaterialer og kontrol af bade-, drikke- og spildevand.

Med overtagelse af laboratoriet i Holstebro styrkes virksomhedens afdeling for vandanalyse.
Det er Højvang Laboratoriers hensigt at bibeholde en afdeling i Holstebro.

De nuværende kunder tilknyttet Holstebro laboratoriet vil ikke mærke nogen ændring i forlængelse af ejerskiftet. Højvang Laboratorier overtager alle forpligtigelser over for kunderne og vil, i dialog med disse, sikre at kvalitet og service fortsat er centralt i samarbejdet.

Spørgsmål i forbindelse med ejerskiftet kan rettes til Højvang Laboratoriers direktør og ejer, Paw Nielsen.

Hvad er mikroplast?

Mikroplast er en betegnelse for små plastfragmenter med en længde på op til 5 millimeter.Mikroplast finger

Læs mere...

Læs det eksklusive interview i Dianalund By - Byens blad - ved at klikke på billedet!

Artikel DianalundBy teaser

 

Side 1 ud af 2