bg

 

Højvang Laboratorier A/S tilbyder akkrediteret analyse for indhold af PCB (PolyChlorerede Biphenyler) og chlorparaffiner i luft, respirabelt støv og faste materialer såsom fugemasse, jord, lim, beton, maling og træ. Laboratoriets analysemetoder følger alle gældende vejledninger fra miljømyndighederne og er akkrediteret af DANAK.PCB1

PCB

Siden 1. januar 1977 har det været forbudt at anvende PCB i Danmark. På grund af de mange gode tekniske egenskaber (blødgørende, isolerende og brandhæmmende) blev PCB anvendt, som tilsætningsstof i flere byggematerialer i perioden 1950-1976. Desværre spredes PCB, over tid, til det omgivende miljø og PCB er yderst miljø- og sundhedsskadelige. PCB er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Det vurderes at der stadig er mellem 17 og 87 tons PCB materiale i danske bygninger.

Der analyseres ofte for syv specifikke PCB forbindelser — PCB 28, 52, 101, 18,138, 153 og 180. Summen af de syv omregnes via laboratoriets Aroclor typebestemmelse og tilhørende specifikke omregningsfaktor til indholdet af PCBtotal.

Chlorparaffiner

Chlorparaffiner har siden 1930'erne haft en bred industriel anvendelse. Mere end 200 kommercielle blandinger med varierende egenskaber er fremstillet som bestanddel af køle og skæreolie i metalindustrien blødgører og brandhæmmer i PVC, som tilsætning til maling, lim, fugemasse og imprægneringsmiddel til tekstiler, gummi og læder. Chlorparaffin har også været anvendt som erstatning for PCB i fugematerialer efter PCB i 1977 blev forbudt. Klorerede paraffiner er yderst sundhedsfarligt for mennesker og miljøet. Stofferne ophober sig i eksempelvis vores fødemidler. Paraffiner er giftige og stærkt mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Højvang udfører analyse for Chlorparaffiner i diverse typer materiale.

For egnet emballage, pumpe og filtre til opsamling af PCB eller Chlorparaffiner, kontakt venligst vores logistikafdeling: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Kontakt Højvang Laboratorier A/S' salgsafdeling for yderligere information

fluebenDownload rekvisition på faste materialer her

fluebenDownload produktblad på PCB her

fluebenDownload vejledning for emballage og prøvemængde her

 

Paw NielsenPAW1

Tlf. 2421 2561

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.