bg

Højvang Laboratorier A/S - et privatejet laboratorium med speciale i miljøanalyser

 

Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen.

Højvang tilbyder analyse for de aktuelle parametre analyseret efter bekendtgørelsernes krævede analysemetoder.

Aske/slagge analyseres typisk for en række metaller, total organisk kulstof /TOC), tjærestoffer, PCB m.m.

Udover analyse af den faste matrice kan der være krav om udførelse af udvaskningtest.

Højvang tilbyder udvaskningstest af både aske, slagger, jord og genbrugsstabil m.m.

Det er ved analyse af aske og slagger væsentligt at prøvetagningen udføres med stor omhyggelighed for at opnå en repræsentativ delprøve.

Højvangs prøvetagere tilbyder prøvetagning iht. genanvendelsesbekendtgørelsen.


Hos Højvang er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vi har chauffører til at afhente prøver i hele landet, hvorefter de bringes sikkert til Højvangs moderne laboratorium i Dianalund til akkrediteret analyse. Som kunde hos os er der altid mulighed for direkte telefonisk kontakt til vores kompetente kemikere, hvis der er brug for rådgivning omkring valg af emballage, analysemetode eller hjælp til vurdering af resultater. Al emballage, der leveres af Højvang, er inkluderet i analyseprisen.