bg

Højvang Laboratorier A/S - et privatejet laboratorium med speciale i miljøanalyser

Klik på et af nedenstående link for at læse mere. 

 

Forurening     

Jordflytning - Jordflytningsbekendtgørelsen BEK nr. 1452 af 07/12/2015 

Aske/slagger/Udvaskningstest

Kompost/Agro/gødning

Geoteknik - Geoteknisk kontrol af anlægsarbejde og materialeanalyser af grus/sand/jord.

 

Informationsmeddelelse angående ændring af emballagetype for jord fra 1. marts 2014

Fremover skal der kun anvendes rilsanposer, hvis der skal udføres PID målinger (analyse af lettere flygtige organiske forbindelser).

Plastposer af typen LPDE erstatter rilsanposen ved prøvetagning af jordprøver, hvor der skal analyseres for tungmetaller, tjærestoffer (PAH’er) og tørstof.

Til jordprøver, der analyseres for lettere flygtige organiske forbindelser (f.eks. BTEX og kulbrinter), anvendes fortsat ekstraktionsglas/membranglas.

Rilsanposer til prøvetagning af prøver der skal PID-måles, skal fremover bestilles særskilt hos emballagebestillingen på tlf. 5824 2453.
Rilsanposer til måling internt på evt. eget laboratorie, kan indkøbes/bestilles direkte hos Højvang til indkøbspris.

Se evt. emballagevejledning for jord her på hjemmesiden under downloads: klik her

Skulle der opleves gener ved ovenstående, så kontakt venligst laboratoriet på tlf. 5824 2458.

 

 

 

 


Hos Højvang er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vi har chauffører til at afhente prøver i hele landet, hvorefter de bringes sikkert til Højvangs moderne laboratorium i Dianalund til akkrediteret analyse. Som kunde hos os er der altid mulighed for direkte telefonisk kontakt til vores kompetente kemikere, hvis der er brug for rådgivning omkring valg af emballage, analysemetode eller hjælp til vurdering af resultater. Al emballage, der leveres af Højvang, er inkluderet i analyseprisen.