bg

Højvang Laboratorier A/S - et privatejet laboratorium med speciale i miljøanalyser

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer (sediment, slam, grus m.m.) Typiske forureningsparametre er eks. benzin, olie, tjære (PAH`er), opløsningsmidler, PCB, cyanid, tungmetaller og kviksølv. 

Flytning af jord medfører typisk et behov for dokumentation af jordens forureningsgrad i henhold til den gældende bekendtgørese for jordflytning.

Højvang tilbyder analyse som bekendtgørelsens standard analysepakke. 

  • Totalkulbrinter
  • PAH’er
  • 4 eller 6 metaller

Analysedata fra forurerningsundersøgelser og jordhåndteringssager afrapporteres udover juridisk gældende PDF-fil også i Excel-fil, hvor der kan rekvireres klassifikation efter jordflytningsbekendtgørelsen, Jordplan Sjælland, Jordplan fyn eller andre kravsspecificerede ønsker for eksempel for jordmodtagelse på jordmodtageranlæg.

Højvang sørger for emballagen. Vi benytter et særligt brugervenligt emballagesystem, som sikrer hurtigere reproducerbar prøveudtagning. Systemet er omkostningsbesparende og giver mulighed for, at rekvirenten selv kan foretage prøveudtagningen.

Vores veluddannede prøvetagere tilbyder prøvetagning i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen. 


Hos Højvang er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vi har chauffører til at afhente prøver i hele landet, hvorefter de bringes sikkert til Højvangs moderne laboratorium i Dianalund til akkrediteret analyse. Som kunde hos os er der altid mulighed for direkte telefonisk kontakt til vores kompetente kemikere, hvis der er brug for rådgivning omkring valg af emballage, analysemetode eller hjælp til vurdering af resultater. Al emballage, der leveres af Højvang, er inkluderet i analyseprisen.