Højvang Laboratorier A/S er nu akkrediteret til kontrol af indhold af asbest i bygningsmaterialer.
Den akkrediterede analyse omfatter både kontrol af tilstedeværelse af asbest, samt analyse af hvilken type asbest.