Højvang kan tilbyde akkrediteret analyse for Legionella i drikkevand (herunder varmt brugsvand og vand fra dental units) og bassinvand.

Tandklinikker i Danmark forventes at efterleve kravene til Dansk Standard DS 2451-12. Der skal derfor foretages kontrol af vandkvaliteten på tandlægeunits med hensyn til kimtal og patogene mikroorganismer.

Prøvetagning og analyse foretages akkrediteret af Højvangs veluddannede prøvetagere og planlægges altid i samarbejde med klinikken. Tidligere har selve analysen for Legionella ikke været omfattet af akkrediteringen fra DANAK, men det er der heldigvis lavet om på nu, og vi kan derfor tilbyde akkrediteret prøvetagning og analyse for:

  • Legionella
  • Kimtal 37oC
  • Pseudomonas

For spørgsmål eller bestilling af dental vandanalyse kontakt venligst Gitte Birkedal Pedersen via mail eller på telefon 30 82 50 79.