Hos Højvang Laboratorier A/S analyserer vi både indendørs luft, overflader, bygningsmaterialer og jord for indhold af asbest.

Asbest er blevet brugt i diverse byggematerialer i en lang årrække, indtil det blev forbudt at bruge i 1980érne grundet de sundhedsmæssige risici.

Der findes 6 typer af asbest actinolit, amosit (“brun” asbest), anthophyllit, chrysotil (“hvid” asbest), crocidolit (“blå” asbest) og tremolit.

For få år siden var der ikke den store efterspørgsel på asbestanalyser, men i dag er efterspørgslen stor og stadig stigende.
Dette skyldes til dels øget fokus og regler for klassificering af bygningsmaterialer for evt. mulig genanvendelse.

Der en især en stigende efterspørgsel på analyse af asbest i jord.

Ved renovering og nedrivning af bygninger, ved brand samt ved forvitring af eks. tagplader, kan asbestfibre frigives fra byggematerialet og efterfølgende sætte sig på overfladejorden, både som små stykker af bygningsmaterialer men også som fiberbundter og frie fibre.

Højvang Laboratorier analyse for asbest i jord kan dokumentere om den vejledende grænseværdi på 100 mg asbest/kg jord er overskredet

Analysemetoden er en kombination mellem MST Miljøprojekt 1360 og NIOSH 9002:1994.