En laboratoriemedarbejder arbejder med prøveglas.

Asbest

I forbindelse med renovering eller nybyggeri kan det være nødvendigt at undersøge materialer, luft eller jord for asbest. Asbest er en fælles betegnelse for en gruppe af fiberformede silikater.

Højvang Laboratorier A/S kan tilbyde at kvantificere asbest i jord efter metoden: PLM (polariseret lys mikroskopi) på asbestfibre >50 µm, omregning iht. Miljøprojekt nr. 1360-2011.

Der kendes adskillige asbestmineraler, men specielt tre typer har fundet anvendelse i industrien:

  • Hvid asbest (chrysotil)
  • Brun asbest (amosit)
  • Blå asbest (crocidolit)

I dag er asbest dokumenteret kræftfremkaldende. Og det er karakteristisk, at der ikke kan sættes en nedre grænse for den sundhedsfarlige koncentration. I Danmark menes asbest at have været anvendt i op mod 3.000 forskellige produkter, især i lofts- og vægbeklædninger, i gulvmaterialer og som isolations- og brandhæmmende materiale.

Arbejdstilsynets asbestguide og i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ”Når du støder på asbest – Regler og baggrund” findes en oversigt over alle de materialer, som kan indeholde asbest.

Ved mistanke er det vigtigt, at man stopper arbejdet, indtil der er konstateret, om der er asbest eller ej. Højvang rykker hurtigt ud til byggepladsen, hvis der er mistanke om asbest og analyserer materialet.

Højvang udtager gerne prøver for jer, men du er også velkommen til selv at udtage. Vi benytter et særligt brugervenligt emballagesystem, som sikrer hurtigere prøveudtagning. Systemet er omkostningsbesparende og gør det derfor nemt at udtage selv. Rigtig prøvetagning kræver viden og tilpasning af fremgangsmåden efter formålet, mens forkert prøvetagning kan medføre misvisende resultater.
For mere information vedr. egnet emballage, kontakt venligst vores logistikafdeling: logistik@hmlab.dk eller på telefon 5824 2458

Højvang Laboratorier A/S tilbyder akkrediteret analyse for indhold af PCB (PolyChlorerede Biphenyler) og chlorparaffiner.

Læs mere

I forbindelse med renovering eller nybyggeri kan det være nødvendigt at undersøge materialer, luft eller jord for asbest.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S har en bred vifte af metaller til akkrediteret analyse, og deltager også gerne i andre typer af analyse end de gængse.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade