Chlorparaffiner er anvendt som blødgørere i mange plastik- og fugeprodukter. Chlorparaffiner er giftige at nedrivningsmaterialer analyseres derfor for indhold af chlorparaffiner inden bortskaffelse og evt. genanvendelse.

Højvang Laboratorier A/S er akkrediteret til analyse for chlorparaffiner i bygningsmaterialer.