På Højvang Laboratorier A/S mener vi, at det er af afgørende betydning for miljøet, samfundet, medarbejdere og kunder, at vi som virksomhed integrerer CSR i hverdagen og tager ansvar.
At vi tager ansvar for og medvirker til, at vores samfund og miljø har det godt og fungerer – ikke kun i dag, men også i fremtiden. Vi ønsker at være en bæredygtig virksomhed.

Bæredygtighed handler netop om at indgå i samfundet med stor ansvarlighed – så andre ikke skal rydde op efter os – økonomisk, i naturen, miljømæssigt eller socialt. Ydermere handler bæredygtighed for Højvang Laboratorier A/S om, at vi skal bruge egne og andres ressourcer med respekt. På Højvang Laboratorier fokuserer vi både på det miljømæssige aspekt i CSR, men også på det sociale aspekt. Det mener vi kommer til udtryk i vores måde at arbejde på.

På Højvang Laboratorier A/S modtager vi dagligt mange prøver med forskellige forurenede emner. Når vi er færdige med at analyse emnerne har vi et stort ansvar for at komme af med disse emner på en forsvarlig måde. Dette ansvar tager vi naturligvis meget alvorligt.

Et emne vi ofte analyserer, er jord. Når jordprøverne er færdige, bliver jorden hældt ud af emballagen og jorden bliver sendt videre til rensning. Og emballagen sendes til forbrænding. Det er fuldt ud lovligt at sende emballage og jord samlet til forbrænding, men det giver ingen mening for os, når der er mulighed for at gøre det bedre. På denne måde kan jorden i mange tilfælde nyttiggøres og i de tilfælde undgå at blive sendt til deponi.

På Højvang Laboratorier A/S har vi indrettet vores egen affaldshåndtering. Det bevirker at alt affald er sorteret og klassificeret inden det forlader os. Vi følger naturligvis alle regler på området og arbejder hele tiden på, at blive bedre og dermed passe bedre på miljøet.

Højvang Laboratorier A/S blev grundlagt i 1999 og 10 år senere opstod der pladsmangel på den oprindelige matrikel. Højvang Laboratorier A/S blev derfor flyttet til industrikvarteret i Dianalund i 2009. Der blev bygget helt nye bygninger og her valgte vi at indtænke et jordvarmeanlæg. Dette gjorde vi, da vi har et ønske om at benytte vedvarende energi og gøre noget godt for miljøet. Jordanlægget anvendes både til opvarmning og nedkøling i henholdsvis vinter- og sommerperiode. Herudover er der tre ventilationsanlæg, der også bidrager til både varme og køling.

Vi genanvender emballage, når det er muligt. Det er det bl.a. for taskerne, som prøverne afhentes i. Når taskerne kommer retur, bliver de grundigt vasket og renset, så de er klar til den næste kunde. Når emballage ikke kan genanvendes, bruges der glas i stedet for plastik i det omfang, det er muligt. Ved at genanvende emballage og bruge glas og pap/papir når det er muligt, begrænser vi brugen af plastik og passer godt på miljøet.

Danmark har et mål om 1 million el-biler på de danske veje i år 2030. Dette i et forsøg på, at reducere den danske Co2 udledning. Højvang Laboratorier A/S ønsker også at bidrage til en reduktion af Co2 udledningen. Derfor har vi opsat lade-stander til el-biler på vores parkeringsplads. På den måde skal de ansatte og vores kunder ikke bekymre sig om opladning, hvis de vælger at kører i el-bil.

Højvang Laboratorier A/S blev oprindelig opstartet på en privat adresse i Dianalund. Da virksomheden fik vokseværk, valgte vi at blive i Dianalund. Det havde måske været mere strategisk fornuftigt at flytte virksomheden tættere på Sorø med nemmere adgang til motorvejen. Men det var vigtigt at blive i Dianalund og støtte det lokale erhvervsliv. Højvang Laboratorier A/S er glade for at kunne bidrage med arbejdspladser lokalt. Netop det lokale betyder meget for Højvang Laboratorier A/S og derfor er vi også hovedsponsorer for Dianalund I.F. fodbold og for Dianalund/Tersløse håndboldklub. Højvang Laboratorier A/S har givet økonomisk tilskud til kunstgræsbane og en lokal legeplads, da vi ønsker en by med muligheder for udfoldelse.

Højvang Laboratorier A/S tror på, at alle mennesker har værdi. Derfor har vi valgt at ansætte fleksjobbere når muligheden byder sig. På den måde får mennesker mulighed for at bibeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, trods nedsat arbejdsevne. Og det giver livsværdi for det enkelte menneske.

Et godt arbejdsmiljø er med til at skabe en god arbejdsdag. Og på Højvang Laboratorier A/S ønsker vi, at alle skal have en god arbejdsdag. Til et godt arbejdsmiljø hører flere forskellige ting – blandt andet gode fysiske rammer. Vi arbejder hele tiden på at have et godt fysisk arbejdsmiljø, hvor vi naturligvis overholder reglerne fra lovgivningens side, men vi forsøger også at gøre mere end det. Der hvor vi kan bruge mindre skadelige kemikalier gør vi det. Og vi er hele tiden opmærksomme på, om vi kan forbedre en arbejdsproces og gøre den mindre ensformig eller mindre fysisk belastende.

Det sociale arbejdsmiljø er mindst lige så vigtigt som det fysiske. Det er med til at skabe trivsel og motivation hos medarbejderne – og medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Mennesker har brug for gode sociale relationer og derfor søger vi at skabe rammerne for dem. Desværre har vi ikke lige et motionsrum på adressen, men i stedet yder vi tilskud til medlemskab af det lokale fitnesscenter. Her kan medarbejdere mødes og dyrke motion sammen. Og hver fredag er der fælles morgenbord, hvor alle medarbejderne lige kommer forbi og sidder og hygger sig sammen. Det giver gode relationer.

I virksomheden er der oprettet en personaleforening. Her planlægges diverse sociale arrangementer. Bl.a. julehygge for alle ansatte og deres familier – hvor alle børn naturligvis får en julegave fra Højvang Laboratorier A/S. Personaleforeningen har med økonomisk støtte fra Højvang Laboratorier A/S indkøbt og opsat en massagestol. Den kan medarbejderne frit benytte efter behov. Så hvis man lige har en øm nakke, skulder eller fod, kan man booke tid og blive masseret godt igennem.
Vi går op i vores medarbejderes sundhed og har naturligvis sundhedsforsikring. Og da vi netop ønsker, at medarbejderne er sunde og raske, er der, til dem der ønsker det, et tilbud om gratis influenzavaccine.

Den rigtige uddannelse, oplæring og erfaring er fundamentet for en velfungerende laborant og laboranter er en stor del af fundamentet for Højvang Laboratorier A/S. Derfor sætter vi en ære i, at modtage laborantelever i den sidste del af deres uddannelse, nemlig i det sidste år, hvor laboranteleverne er i virksomhedspraktik. Ved at have eleverne i praktik opnår vi også en indsigt i den nyeste viden. Den har laboranteleverne nemlig med fra deres skoleforløb. På Højvang Laboratorier A/S tager vi meget gerne laboratorie-elever ind og sikrer at de får en god oplevelse i deres praktik. Ydermere har vi studiejob, der bl.a. kan bruges til at afklare, om et arbejde som laborant er noget man har lyst til.