Geoteknisk laboratorium

Højvang Laboratorier A/S udfører geoteknisk kontrol af anlægsarbejde og materialeanalyser af grus/sand/jord/kohæsionsjord.

Med eget geoteknisk laboratorium kan Højvangs moderne udstyr klare både store og små opgaver. Højvang leverer den nødvendige emballage og alle analyser bliver naturligvis udført iht. gældende standarder og prøvningsmetoder.

For at sikre korrekte resultater, deltager vores geotekniske laboratorium i Vejdirektoratets Ringprøvning, hvor vi er blandt de førende i feltet.

Hos Højvang er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vores kompetente kemikere sidder klar ved telefonen, hvis der er brug for vejledning omkring valg af analysemetode eller hjælp til vurdering af resultater.

Højvangs geotekniske laboratorium udfører bl.a. følgende opgaver:

Sigteanalyse compressor til geoteknisk analyse.

DS/EN 933-1

Sigteanalyser

Isotop sonde compressor til geoteknisk analyse.

VD L & P 16

Højvang tilbyder komprimeringskontrol udført med isotopsonde til kontrol af overholdelse af opstillede krav.

Vibration compressor til geoteknisk analyse.

DS/EN 13286-5

Til bestemmelse af referenceværdi/densitet og optimalt vandindhold, udfører Højvang vibrationsforsøg, der udføres på alle materialer undtagen råjord, iht. standarder.

mini faldlod compressor til geoteknisk analyse.

prVI 99-4:2007

Højvang udfører feltkontrol af bæreevne, E-modul, med minifaldlod med indbygget GPS.

Proctor indstampning compressor til geoteknisk analyse.

prVI 99-6

Bestemmelse af densitet/referenceværdi og optimalt vandindhold på råjord udføres som standard proctorindstampning.
Optimalt vandindhold er særdeles vigtigt at kende ved genindbygning af råjord.

Højvangs analysesortiment dækker bredt, f.eks. kontrol af jordflytning, analyse af forurening i jord, udvaskning af forurening fra jord m.v.

Læs mere

Analyse af luft kan være aktuel i mange situationer, f.eks. ved undersøgelse af jordens poreluft, indeklima, arbejdsmiljø m.v.

Læs mere

Prøvetagning og analyse af alt fra metaller til asbest og øvrige miljøfarlige stoffer.

Læs mere

Højvang sætter stor ære i at kunne vejlede dig til hvad der er det rigtige valg i din analysepakke.

Læs mere

Med eget Geotekniske laboratorium kan Højvangs moderne udstyr klare både store og små opgaver.

Læs mere

Højvang tilbyder analytisk assistance når produkter skal kvalitetskontrolleres.

Læs mere

Højvang udfører akkrediteret analyse af levnedsmidler på eget laboratorium i Danmark.

Læs mere

Højvang Laboratorier tilbyder analyser for skimmelsvamp i bygninger.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade
Jan Månsson
Geoteknisk assistent
Tlf.: 3095 5879
jam@hmlab.dk