Som det nok er bemærket i nyhedspressen er der fokus på fund af især nedbrydningsproduktet Desphenyl Chloridaxon i dansk drikkevand.

Aktiv stoffet Chloridazon samt nedbrydningsprodukterne Desphenyl Chloridazon og Desphenyl Methyl Chloridazon indgår ikke i standard kontrolpakken der er anbefalet i drikkevandsbekendtgørelsen, og kan derfor være overset.
Højvang står klar til både prøvetagning og analyse af Chloridazon, Desphenyl Chloridazon og Desphenyl Methyl Chloridazon.