Jord & Affald

Højvang Laboratorier A/S har et stort program for analyse af jord- og affaldsprøver.
Prøvetagning og analyse af jord og affald kan have mange forskellige formål.

Højvangs analysesortiment dækker bredt lige fra kontrol af jordflytning, analyse af forurening i jord, udvaskning af forurening fra jord, genanvendelse af affaldsprodukter, gødningsindhold og geotekniske undersøgelse af jord.

Er der specielle analysebehov udvikler vi gerne et analyseprodukt til det konkrete behov.

Hos Højvang er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vores kompetente kemikere sidder klar ved telefonen, hvis der er brug for vejledning omkring valg af analysemetode eller hjælp til vurdering af resultater.

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer (sediment, slam, grus m.m.).

Læs mere

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft.

Læs mere

Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen.

Læs mere

Til dokumentation af kompost samt analyse af gødningsindhold i landbrugsjord og gødning tilbyder Højvang de nødvendige kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser.

Læs mere

Højvang har bred erfaring med analyse af forskellige typer affaldsprodukter.

Læs mere

Højvang kan tilbyde både prøvetagningen og analyse af jorden egnethed til nedsivning.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade