Højvang tilbyder analyse og prøvetagning af kompost og landbrugsjord.

Til dokumentation af kompost samt analyse af gødningsindhold i landbrugsjord og gødning tilbyder Højvang Laboratorier A/S de nødvendige kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser.

Kontrol af kompost indebærer ofte analyse for tungmetaller, tjærestoffer, gødningsværdi, struktur, rumvægt, urenheder, spiredygtige frø og mikrobiologiske analyser. Landbrugsjord analyseres for gødningsværdier, surhedsgrad og mikronæringsstoffer.

Analysen kan suppleres med en gødskningsanbefaling. Højvang tilbyder udover analyse også prøvetagning af kompost og landbrugsjord.

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer (sediment, slam, grus m.m.). Læs mere
Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft. Læs mere
Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen. Læs mere
Til dokumentation af kompost samt analyse af gødningsindhold i landbrugsjord og gødning tilbyder Højvang de nødvendige kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser. Læs mere
Højvang har bred erfaring med analyse af forskellige typer affaldsprodukter. Læs mere
Højvang kan tilbyde både prøvetagningen og analyse af jorden egnethed til nedsivning. Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade