Blå himmel med skyer

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af luft.

Blå himmel med skyer

Analyse af luft kan være aktuel i mange situationer, eks. ved undersøgelse af jordens poreluft, indeklima, arbejdsmiljø, afkast fra ventilation eller skorsten, luft som åndemiddel.

Jordens poreluft kan indeholde benzin, olie, opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Ved de fleste undersøgelser opsamles luften på opsamlingsrør som derefter analyseres på laboratoriet.

Indeklima kontrolleres ofte for indtrængende komponenter fra forurenet jord/udeluft, f.eks. benzin, olie, opløsningsmidler, nedbrydningsprodukter og radon, men det kan også aktuelt at kontrollere om luften er påvirket af stoffer fra bygningsmaterialerne, f. eks PCB, asbest, kviksølv, formaldehyd mm.

Andre eksempler på kontrol af luft er åndemiddel produceret via kompressor som kontrolleres for sin egnethed som åndemiddel og måling af Klor i luften i svømmehaller.

Hos Højvang er kunden i fokus og serviceniveauet ekstra højt. Vores kompetente kemikere sidder klar ved telefonen, hvis der er brug for vejledning omkring valg af analysemetode eller hjælp til vurdering af resultater.

Ved anvendelse af trykluft til friskluftforsynede åndedrætsværn skal det sikres, at
luften ikke er sundhedsskadelig.

Læs mere

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade