Vand løber ud i et afløb.

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af jordens egnethed til nedsivning.

Vand løber ud i et afløb.

Nedsivningsanlæg kan anvendes ved bortskaffelse af husholdningsspildevand efter bundfældning, hvor vandet siver gennem jorden hvorved både mekanisk og mikrobiologisk rensning opnås.

For at sikre den rette rensning er det vigtigt at nedsivningsjorden har den rette partikelsammensætning og størrelser.

Højvang Laboratorier A/S kan tilbyde både prøvetagningen og analyse af jordens egnethed til nedsivning.

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer (sediment, slam, grus m.m.).

Læs mere

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft.

Læs mere

Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen.

Læs mere

Til dokumentation af kompost samt analyse af gødningsindhold i landbrugsjord og gødning tilbyder Højvang de nødvendige kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser.

Læs mere

Højvang har bred erfaring med analyse af forskellige typer affaldsprodukter.

Læs mere

Højvang kan tilbyde både prøvetagningen og analyse af jorden egnethed til nedsivning.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade