Nyheder

Asbest i jord

12/01/2024|Kommentarer lukket til Asbest i jord

Hos Højvang Laboratorier A/S analyserer vi både indendørs luft, overflader, bygningsmaterialer og jord for indhold af asbest. Asbest er blevet brugt i diverse byggematerialer i en lang årrække, indtil det blev forbudt at bruge i ...Læs mere

Analyser af skimmelsvampe i bygninger

17/01/2023|Kommentarer lukket til Analyser af skimmelsvampe i bygninger

Højvang Laboratorier A/S tilbyder nu analyser indenfor skimmelsvampe i bygninger. Der er både mulighed for at analysere tapeaftryk, aftryk med dyrkningsmedier, luft og materialeprøver. Læs mere om analyserne i vores produktblad her: https://hmlab.dk/wp-content/uploads/2023/01/Skimmesvamp-produktblad.pdf

GMP+ certificering!

14/07/2021|Kommentarer lukket til GMP+ certificering!

Højvang laboratorier er blevet certificeret til at analysere for mikrobiologiske parametre (Clostridium, Salmonella, Sulfit reducerende bakterier, Listeria, E.coli og Staphylococcus aureus i fødevarer. Se certifikat her.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre / ny pesticid fund

26/04/2019|Kommentarer lukket til Chlorothalonil-amidsulfonsyre / ny pesticid fund

Ved regionernes punktkildeundersøgelse af grundvand, er der gjort fund af pesticid nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre (nedbrydningsprodukt af svampemidlet chlorothalonil). I forlængelse heraf anbefaler Miljøstyrelsen, at vandforsyningerne snarest får udført kontrol af stoffet i indvindingerne. Højvang Laboratorier A/S ...Læs mere

Kontrol af åndemiddel fra kompressor.

15/03/2019|Kommentarer lukket til Kontrol af åndemiddel fra kompressor.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder nu en komplet pakke bestående af kontrol af kompressor, kontrol målinger udført på stedet, opsamling af prøve til laboratorieanalyse, laboratorieanalyserne og en samlet rapport med både resultater og konklusion. Højvang har ...Læs mere

Phtalater / blødgører i bygningsmaterialer.

04/02/2019|Kommentarer lukket til Phtalater / blødgører i bygningsmaterialer.

Bygningsmaterialer kontrolleres for en række miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning, bortskaffelse og genbrug. I dag analyseres der typisk for indhold af tungmetaller, PCB, Chlorparaffiner og asbest! Men hvad med Phtalater? Disse hormonforstyrrende stoffer er ...Læs mere