Nyheder

Chlorothalonil-amidsulfonsyre / ny pesticid fund

26/04/2019|Kommentarer lukket til Chlorothalonil-amidsulfonsyre / ny pesticid fund

Ved regionernes punktkildeundersøgelse af grundvand, er der gjort fund af pesticid nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre (nedbrydningsprodukt af svampemidlet chlorothalonil). I forlængelse heraf anbefaler Miljøstyrelsen, at vandforsyningerne snarest får udført kontrol af stoffet i indvindingerne. Højvang Laboratorier A/S ...Læs mere

Kontrol af åndemiddel fra kompressor.

15/03/2019|Kommentarer lukket til Kontrol af åndemiddel fra kompressor.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder nu en komplet pakke bestående af kontrol af kompressor, kontrol målinger udført på stedet, opsamling af prøve til laboratorieanalyse, laboratorieanalyserne og en samlet rapport med både resultater og konklusion. Højvang har ...Læs mere

Phtalater / blødgører i bygningsmaterialer.

04/02/2019|Kommentarer lukket til Phtalater / blødgører i bygningsmaterialer.

Bygningsmaterialer kontrolleres for en række miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning, bortskaffelse og genbrug. I dag analyseres der typisk for indhold af tungmetaller, PCB, Chlorparaffiner og asbest! Men hvad med Phtalater? Disse hormonforstyrrende stoffer er ...Læs mere

DMS i drikkevand.

15/12/2018|Kommentarer lukket til DMS i drikkevand.

Svampemidlet DMS er desværre fundet i det danske drikkevand. Miljøstyrelsen gør det derfor obligatorisk at medtage denne pesticid ved analytisk kontrol af drikkevand. Kontakt Højvang hvis du ønsker en kontrol af drikkevandet for indhold af ...Læs mere

Akkrediteret analyse for legionella

12/12/2018|Kommentarer lukket til Akkrediteret analyse for legionella

Højvang kan tilbyde akkrediteret analyse for Legionella i drikkevand (herunder varmt brugsvand og vand fra dental units) og bassinvand. Tandklinikker i Danmark forventes at efterleve kravene til Dansk Standard DS 2451-12. Der skal derfor foretages ...Læs mere

Kontrol af vejsalt.

17/10/2018|Kommentarer lukket til Kontrol af vejsalt.

Vejsalt skal have de rette egenskaber og afregnes efter samme. Højvang Laboratorier A/S tilbyder analytisk kontrol af vejsalts egenskaber, eks. kornstørrelsesfordeling, indhold af salt / NaCl, vandindhold, indhold af urenheder og indhold af antiklumpningsmidler. Højvang ...Læs mere

Chlorparaffiner.

22/05/2018|Kommentarer lukket til Chlorparaffiner.

Chlorparaffiner er anvendt som blødgørere i mange plastik- og fugeprodukter. Chlorparaffiner er giftige at nedrivningsmaterialer analyseres derfor for indhold af chlorparaffiner inden bortskaffelse og evt. genanvendelse. Højvang Laboratorier A/S er akkrediteret til analyse for chlorparaffiner ...Læs mere

Højvang laboratorier A/S tilbyder analyse for chloridazon samt nedbrydningsprodukterne desphenyl chloridazon og desphenyl methyl chloridazon

31/08/2017|Kommentarer lukket til Højvang laboratorier A/S tilbyder analyse for chloridazon samt nedbrydningsprodukterne desphenyl chloridazon og desphenyl methyl chloridazon

Som det nok er bemærket i nyhedspressen er der fokus på fund af især nedbrydningsproduktet Desphenyl Chloridaxon i dansk drikkevand. Aktiv stoffet Chloridazon samt nedbrydningsprodukterne Desphenyl Chloridazon og Desphenyl Methyl Chloridazon indgår ikke i standard ...Læs mere

Højvang Laboratorier A/S udvider forretningen

05/05/2017|Kommentarer lukket til Højvang Laboratorier A/S udvider forretningen

Højvang Laboratorier A/S og FORCE Technology har indgået aftale om, at Højvang Laboratorier A/S overtager Holstebro afdelingens aktiviteter, aktiver og medarbejdere pr. 1. maj 2017. FORCE Technologys laboratorie i Holstebro beskæftiger i dag 18 medarbejdere. ...Læs mere

Akkrediteret analyse for asbest i bygningsmaterialer.

10/03/2017|Kommentarer lukket til Akkrediteret analyse for asbest i bygningsmaterialer.

Højvang Laboratorier A/S er nu akkrediteret til kontrol af indhold af asbest i bygningsmaterialer. Den akkrediterede analyse omfatter både kontrol af tilstedeværelse af asbest, samt analyse af hvilken type asbest.

Artikel i “Dianalund by”

08/03/2017|Kommentarer lukket til Artikel i “Dianalund by”

Læs det eksklusive interview i "Dianalund By - Byens blad"

Mikroplast

27/03/2015|Kommentarer lukket til Mikroplast

Hvad er mikroplast? Mikroplast er en betegnelse for små plastfragmenter med en længde på op til 5 millimeter. Kilder til mikroplast Mikroplast og kilder til mikroplast findes mange steder omkring os. Der anvendes mikroplast i ...Læs mere

Medarbejdere fra Højvang Laboratorier indsamler til Knæk Cancer

27/03/2015|Kommentarer lukket til Medarbejdere fra Højvang Laboratorier indsamler til Knæk Cancer

Gennem personaleforeningen hos Højvang Laboratorier A/S er der blevet indkøbt en Knæk Cancer broche til alle medarbejdere. Medarbejderne har så haft mulighed for at donere et ekstra beløb for at "købe" denne broche. Vi håber ...Læs mere

Højvang laboratorier A/S Er blevet akkrediteret til prøvetagning af jord

10/04/2014|Kommentarer lukket til Højvang laboratorier A/S Er blevet akkrediteret til prøvetagning af jord

Prøvetagning af jord har til formål, at fremskaffe oplysninger om forureningsforholdende på en given lokalitet. Dette kan være ved flytning af jord fra en lokalitet til en anden, ved genanvendelse af sorteret jord til bygge- ...Læs mere

Højvangs direktør kåret til årets iværksætter.

27/02/2014|Kommentarer lukket til Højvangs direktør kåret til årets iværksætter.

Direktør for Højvang Laboratorier A/S, Paw Nielsen, er kåret til Årets Iværksætter i Region Sjælland. Nu er Højvang Laboratorier A/S med i finalen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters store landsdækkende konkurrence i april måned. ...Læs mere