Bygningsmaterialer kontrolleres for en række miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning, bortskaffelse og genbrug. I dag analyseres der typisk for indhold af tungmetaller, PCB, Chlorparaffiner og asbest!

Men hvad med Phtalater?
Disse hormonforstyrrende stoffer er ofte anvendt som blødgørere i forskellige produkter.
Højvang Laboratorier A/S er nu klar med en analysepakke til kontrol af bygningsmaterialers indhold af Phtalater.