Sundhed og kvalitetskontrol af trykluft til åndedrætsværn

Ved anvendelse af trykluft til friskluftforsynede åndedrætsværn skal det sikres, at luften ikke er sundhedsskadelig. Arbejdstilsynets vejledning for brug af åndemiddelluft fra kompressor beskriver det nødvendige kontrolprogram. Kontrollen bør udføres én årligt.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder både den fysiske kontrol og måling på stedet, prøvetagning til analyse og analyse af prøverne på eget laboratorium.

Kontakt Højvangs produktansvarlige: Paw Nielsen, på pn@hmlab.dk

Analytisk kontrolpakke:

 • Vandindhold

 • Temperatur

 • Støv og partikler

 • Kulilte, CO

 • Kuldioxid, CO2

 • Nitrøse gasser, NO, NO2

 • Svovldioxid, SO2

 • Svovlbrinte, H2s

 • Olie (fra aerosol og dampe)

 • Organiske opløsningsmidler

Tillæg ved kondens:

 • Bakterier total

 • Enterobakterier

 • Skimmel

Mand med luftmaske sprøjtemaler.

Ved anvendelse af trykluft til friskluftforsynede åndedrætsværn skal det sikres, at
luften ikke er sundhedsskadelig.

Læs mere

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade