Jordbunker

Forurening / Jordflytning

Jordbunker

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer matricer såsom sediment, slam, grus m.m. Typiske forureningsparametre er eks. benzin, olie, tjære (PAH`er), opløsningsmidler, PCB, cyanid, tungmetaller og kviksølv.

Flytning af jord medfører typisk et behov for dokumentation af jordens forureningsgrad i henhold til den gældende bekendtgørelse for jordflytning.

Højvang tilbyder analyse som bekendtgørelsens standardanalysepakke.

  • Totalkulbrinter
  • PAH’er
  • 4 eller 6 metaller

Analysedata fra forureningsundersøgelser og jordhåndteringssager afrapporteres udover juridisk gældende PDF-fil også i Excel-fil. Her kan der rekvireres klassifikation efter jordflytningsbekendtgørelsen, Jordplan Sjælland, Jordplan Fyn eller andre kravsspecificerede ønsker for eksempel for jordmodtagelse på jordmodtageranlæg.

Højvang sørger for emballagen til udtagning af jordprøver – se venligst her hvordan du bestiller emballage. Vi benytter et særligt brugervenligt emballagesystem, som sikrer hurtigere reproducerbar prøveudtagning. Systemet er omkostningsbesparende og giver mulighed for, at rekvirenten selv kan foretage prøveudtagningen.

Vores veluddannede prøvetagere tilbyder prøvetagning i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen.

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer (sediment, slam, grus m.m.).

Læs mere

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft.

Læs mere

Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen.

Læs mere

Til dokumentation af kompost samt analyse af gødningsindhold i landbrugsjord og gødning tilbyder Højvang de nødvendige kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser.

Læs mere

Højvang har bred erfaring med analyse af forskellige typer affaldsprodukter.

Læs mere

Højvang kan tilbyde både prøvetagningen og analyse af jorden egnethed til nedsivning.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade