Forenklet kontrol

Privat brønd/vandværk – Forenklet kontrol

Som privat person med egen indvinding eller hvis du har et kommercielt brug af drikkevand kan du have et behov for at få analyseret for det der i drikkevandbekendtgørelsen kaldes en forenklet kontrol.

I den nuværende drikkevandbekendtgørelse indeholderen en Forenklet kontrol flg. analyseparametre:

 • Vandets udseende og lugt
 • pH
 • Ledningsevne
 • Arsen
 • Nitrat
 • Coliforme bakterier
 • Coli
 • Kimtal 22 °C

Højvang tilbyder både akkrediteret (certificeret) prøvetagning og analyse af forenklet kontrol i hele Danmark.
I analyserapporten vil der være indarbejdet de gældende grænseværdier og det bliver tydeliggjort såfremt en grænseværdi er overskredet.

Bestilling

Den forenklede kontrol kan bestilles ved at udfylde nedenstående skema.

Vores prøvetagere kontakter dig direkte for at aftale tid for prøvetagningen og vi bestræber os på at prøven blive udtaget indenfor 4 uger efter bestillingen.

Højvang tilbyder at indgå i et tæt samarbejde med både vandværk og tilsynsmyndighed omkring både udarbejdelse og efterfølgende effektuering af prøvetagning og analyse efter både det rette frekvens og sammensætning af analyseparametre.

Læs mere

Højvang tilbyder både akkrediteret (certificeret) prøvetagning og analyse af forenklet kontrol i hele Danmark.

Læs mere

Højvang tilbyder både hurtig og effektiv akkrediteret prøvetagning og den efterfølgende analyse for Legionella og evt. andre mikrobiologiske parametre.

Læs mere

På typisk større anlæg, hvor gennemstrøms tiden kan variere en del, kan der være et behov for at følge om er er mikrobiologisk vækst i varmtvandsbeholderen eller i ledningsnettet.

Læs mere

Ved udledning af spildevand er der krav fra miljømyndighederne om, at det via prøvetagning og analyse overvåges at/om de tilladte maks. koncentrationer i udledningsvandet overholdes.

Læs mere

Højvang har stor erfaring med prøvetagning og analyse fra alle typer dambrug.

Læs mere

Overvågning af forurening i eller ved grundvand er et af Højvangs store arbejdsområder.

Læs mere

  Prøven udtages

  Kopi til myndigheder

  Faktura og resultater sendes til