Badevand / Brugsvand / Procesvand

Bassin badevand

svømmere i bassinVandet fra svømmehaller, wellness, spabade med videre, som anvendes kommercielt, skal løbende kvalitets- kontrolleres.
Prøvetagning og analyse skal typisk gennemføres én gang pr måned.

Udover akkrediteret uvildig prøvetagning, er der ved kloring, krav om analyse for indholdet af Klor samt ikke mindst kontrol af niveauet af bakterier i vandet.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder den samlede pakke: At sørge for frekvensen af kontrol overholdes, analysere for de påkrævede parametre samt, afrapportere med grænseværdier påført og tydeliggørelse af om en grænseværdi er overskredet.

Højvang kan også tilbyde miljøtilsynet at stå for den årlige tilsyn med svømmebade.

Sø- & kystbadevand

Kommuners kontrol med badevandskvaliteten ved både badesøer og strande, er væsentlig for de badenes mulighed for at vurdere om badestedet har et passende niveau af renhed.

Specielt ved høje vandtemperaturer er der særligt behov for at følge udviklingen af vandets mikrobiologi.

Højvang bidrager til prøvetagning og analyse ved både de mere almindelige kommunale kontroller samt ved en udvidede kontrol der kan udmunde i et Blåt Flag.

hus og badebro

Varmt brugsvand

På typisk større anlæg, hvor gennemstrømstiden kan variere en del, kan der være et behov for at følge om der er mikrobiologisk vækst i varmtvandsbeholderen eller i ledningsnettet.
Det mikrobiologiske indhold analyseres ved forskellige temperaturer, som sum af vækst eller for specifikke mikrobiologiske parameter som eks. Legionella.

Procesvand

I mange industrier anvendes procesvand hvor vandets egenskaber har stor betydning for drift, korrekt produktion og slutprodukt.

De fysiske-, mikrobiologiske- og/eller kemiske parametre der er analyseaktuelle varierer meget og er helt specifikke til den enkelte situation.

Proces vandets sammensætning kan ofte vanskeliggøre analysegennemførelsen, og denne type vandprøver bør derfor have ekstra stor overvågenhed ved analysearbejdet.

Højvangs erfarne kemikere kan være behjælpelige med at drøfte og sammensætte den rigtige analysepakke.

Højvang tilbyder at indgå i et tæt samarbejde med både vandværk og tilsynsmyndighed omkring både udarbejdelse og efterfølgende effektuering af prøvetagning og analyse efter både det rette frekvens og sammensætning af analyseparametre.

Læs mere

Højvang tilbyder både akkrediteret (certificeret) prøvetagning og analyse af forenklet kontrol i hele Danmark.

Læs mere

Højvang tilbyder både hurtig og effektiv akkrediteret prøvetagning og den efterfølgende analyse for Legionella og evt. andre mikrobiologiske parametre.

Læs mere

På typisk større anlæg, hvor gennemstrøms tiden kan variere en del, kan der være et behov for at følge om er er mikrobiologisk vækst i varmtvandsbeholderen eller i ledningsnettet.

Læs mere

Ved udledning af spildevand er der krav fra miljømyndighederne om, at det via prøvetagning og analyse overvåges at/om de tilladte maks. koncentrationer i udledningsvandet overholdes.

Læs mere

Højvang har stor erfaring med prøvetagning og analyse fra alle typer dambrug.

Læs mere

Overvågning af forurening i eller ved grundvand er et af Højvangs store arbejdsområder.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade