PCB & Chlorparaffiner

Højvang Laboratorier A/S tilbyder akkrediteret analyse for indhold af PCB (PolyChlorerede Biphenyler) og chlorparaffiner i luft, respirabelt støv og faste materialer såsom fugemasse, jord, lim, beton, maling og træ. Laboratoriets analysemetoder følger alle gældende vejledninger fra miljømyndighederne og er akkrediteret af DANAK.PCB1

PCB

Siden 1. januar 1977 har det været forbudt at anvende PCB i Danmark. På grund af de mange gode tekniske egenskaber (blødgørende, isolerende og brandhæmmende) blev PCB anvendt, som tilsætningsstof i flere byggematerialer i perioden 1950-1976. Desværre spredes PCB, over tid, til det omgivende miljø og PCB er yderst miljø- og sundhedsskadelig. PCB er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Det vurderes at der stadig er mellem 17 og 87 tons PCB-materiale i danske bygninger.

Der analyseres ofte for syv specifikke PCB-forbindelser — PCB 28, 52, 101, 18,138, 153 og 180. Summen af de syv omregnes via laboratoriets Aroclor typebestemmelse og tilhørende specifikke omregningsfaktor til indholdet af PCBtotal.

Chlorparaffiner

Chlorparaffiner har siden 1930’erne haft en bred industriel anvendelse. Mere end 200 kommercielle blandinger med varierende egenskaber er fremstillet som bestanddel af køle- og skæreolie i metalindustrien, blødgører og brandhæmmer i PVC, som tilsætning til maling, lim, fugemasse og imprægneringsmiddel til tekstiler, gummi og læder. Chlorparaffin har også været anvendt som erstatning for PCB i fugematerialer efter PCB i 1977 blev forbudt. Klorerede paraffiner er yderst sundhedsfarligt for mennesker og miljøet. Stofferne ophober sig i eksempelvis vores fødemidler. Paraffiner er giftige og stærkt mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Højvang udfører analyse for Chlorparaffiner i diverse typer materiale.

For egnet emballage, pumpe og filtre til opsamling af PCB eller Chlorparaffiner, kontakt venligst vores logistikafdeling: logistik@hmlab.dk eller på telefon 5824 2458.

Vi kan også anbefale at man downloader vores vejldning vedr. luft – klik her.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder akkrediteret analyse for indhold af PCB (PolyChlorerede Biphenyler) og chlorparaffiner.

Læs mere

I forbindelse med renovering eller nybyggeri kan det være nødvendigt at undersøge materialer, luft eller jord for asbest.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S har en bred vifte af metaller til akkrediteret analyse, og deltager også gerne i andre typer af analyse end de gængse.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade