Rent vand / Drikkevand

Vandværk drikkevand

Analyseprogrammet for vandværker er bestemt af den kommunale miljømyndighed, og er udarbejdet i henhold til den gældende drikkevandsbekendtgørelse.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder, at indgå i et tæt samarbejde med både vandværk og tilsynsmyndighed omkring både udarbejdelse og efterfølgende effektuering af prøvetagning og analyse efter både det rette frekvens og sammensætning af analyseparametre.

Højvang sørger for, at de rette prøver tages med den korrekte fordeling hen over året.

I vores analyserapporter indarbejdes de gældende grænseværdier, og det vil fremgå af analyserapporten såfremt grænseværdien er overskredet.

Højvang kan også tilbyde, at der tages direkte kontakt til rekvirent og/eller myndighed såfremt der er overskridelse.
Afrapportering direkte til de offentlige miljødatabaser er en fast del af samarbejdet.

Højvang udfører selv de aktuelle prøvetagninger og udfører analyserne på vores 2 laboratorier i Danmark.

En vanddråbe for enden af en gren.Kildevand / mineralvand

Producenter af kildevand og mineralvand (med eller uden brus) følger typisk mineralvandsbekendtgørelsen.

Mineralvandbekendtgørelsen kan være ret omfattende.
Højvang har oparbejdet en del erfaring med bekendtgørelsen, og kan tilbyde at udføre analyserne i både de meget store analyseprogrammer og i de mindre dagligdags produktionskontroller.
Analyseprogrammer dækker over både kemiske, fysiske og mikrobiologiske parametre.

Vand ved levnedsmiddelproduktion

I forbindelse med levnedsmiddelproduktion, hvor brug af ren vand indgår enten direkte i produktion eller ved rengøring, skal vandets kvalitet løbende kontrolleres.

Frem til produktionsstedet er det Miljøstyrelsens Drikkevandsbekendtgørelse der er gældende, mens det under brugen af vandet er Fødevareministeriets krav til egenkontrol der vil være gældende.

Højvang har erfaring med både prøvetagning og analyse i det samlede kontrolprogram der vil være gældende – og kan involvere sig i drøftelserne om det konkrete behov der kan være.

Mikrobiologiske parametre har typisk hovedfokus ved den type produktion, og hurtig og sikker analysegennemførelse er vigtigt.
Analyseresultaterne afleveres så hurtigt det er muligt.
Højvang tilbyder også at udføre de kemiske analyser der kan være aktuelt; tungmetaller, salte, pesticider mm.
Højvang udfører selv de aktuelle analyser på vores 2 laboratorier i Danmark.

Højvang tilbyder at indgå i et tæt samarbejde med både vandværk og tilsynsmyndighed omkring både udarbejdelse og efterfølgende effektuering af prøvetagning og analyse efter både det rette frekvens og sammensætning af analyseparametre.

Læs mere

Højvang tilbyder både akkrediteret (certificeret) prøvetagning og analyse af forenklet kontrol i hele Danmark.

Læs mere

Højvang tilbyder både hurtig og effektiv akkrediteret prøvetagning og den efterfølgende analyse for Legionella og evt. andre mikrobiologiske parametre.

Læs mere

På typisk større anlæg, hvor gennemstrøms tiden kan variere en del, kan der være et behov for at følge om er er mikrobiologisk vækst i varmtvandsbeholderen eller i ledningsnettet.

Læs mere

Ved udledning af spildevand er der krav fra miljømyndighederne om, at det via prøvetagning og analyse overvåges at/om de tilladte maks. koncentrationer i udledningsvandet overholdes.

Læs mere

Højvang har stor erfaring med prøvetagning og analyse fra alle typer dambrug.

Læs mere

Overvågning af forurening i eller ved grundvand er et af Højvangs store arbejdsområder.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade