Tungmetaller

I bygningsmaterialer indgår tungmetaller hovedsageligt i molekyler der bidraget til pigment, eks. i glasur på klinker og i malede overflader.

Typisk analyseres disse produkter for:

  • Bly (Pb)
  • Cadmium (Cd)
  • Chrom (Cr)
  • Kobber (Cu)
  • Nikkel (Ni)
  • Zink (Zn)
  • Arsen (As)
  • Kviksølv (Hg)

I nogle situationer kan det blive aktuelt med flere andre metaller/elementer, eks. Chrom6, Cobolt, Litopone mm.

Højvang Laboratorier A/S har en bred vifte af metaller til akkrediteret analyse, og foretager også gerne andre typer af analyse end de gængse.

Som vedlæg til analyserapporten klassificerer vi prøvernes resultater i farvelagte skemaer, både efter det danske og europæiske regelsæt og grænseværdier.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder akkrediteret analyse for indhold af PCB (PolyChlorerede Biphenyler) og chlorparaffiner.

Læs mere

I forbindelse med renovering eller nybyggeri kan det være nødvendigt at undersøge materialer, luft eller jord for asbest.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S har en bred vifte af metaller til akkrediteret analyse, og deltager også gerne i andre typer af analyse end de gængse.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade