Ved regionernes punktkildeundersøgelse af grundvand, er der gjort fund af pesticid nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre (nedbrydningsprodukt af svampemidlet chlorothalonil).

I forlængelse heraf anbefaler Miljøstyrelsen, at vandforsyningerne snarest får udført kontrol af stoffet i indvindingerne.
Højvang Laboratorier A/S er klar til at tilbyde prøvetagning og analyse for chlorothalonil-amidsulfonsyre, enten i forbindelse med kommende planlagte prøvetagning eller som ekstraordinær ydelse. Detektionsgrænsen på analysen vil være 0,01 µg/liter.

Kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre kan rekvireres via vores hjemmeside www.hmlab.dk ,  mailbestilling på pb@hmlab.dk eller ved henvendelse på tlf. 58 24 24 58.